UNDER CONSTRUCTION

Als onafhankelijke logistieke dienstverlener met ruim 4 decennia ervaring levert Verenigd Overzee Vervoer maatwerkoplossingen voor al uw logistieke uitdagingen.

Uitgangspunt hierbij is dat wij op basis van persoonlijk contact en conform uw eisen en wensen uw logistieke keten zodanig organiseren en begeleiden, dat u zich volledig kunt concentreren op uw core business.

Afgezien van onze activiteiten op het maritieme vlak (deep sea / short sea / multimodale, duurzame transportoplossingen) behoren tevens continentaal wegvervoer, op- en overslag en de afwikkeling van douaneformaliteiten tot ons dienstenpakket.

Als vertegenwoordiger van u als ladingbelanghebbende zorgt Verenigd Overzee Vervoer ervoor dat de schakels in de logistieke keten nauwkeurig op elkaar worden afgestemd hetgeen resulteert in flexibele en betrouwbare transportoplossingen tegen concurrerende tarieven en condities.

Neem gerust contact met ons op voor nadere informatie.

******************************************************************************************************************************


As fully independent logistics service provider with over 4 decades experience Verenigd Overzee Vervoer offers tailor-made solutions for all your logistic challenges.

Based upon personal contact and in compliance with your specific requirements we organize and support your logistics chain enabling you to focus entirely on your core business.

Apart from our maritime services (deep sea / short sea / multimodal, sustainable transport solutions) we also offer continental road haulage, cargo handling, storage and customs formalities.

As your representative Verenigd Overzee Vervoer closely tunes the links in the supply chain resulting in flexible and reliable transport solutions at competitive rates and conditions.

Please feel free to contact us for further information.